viernes, 20 de abril de 2012

COMUNICAT DE LES VAQUES ANTICAPITALISTES DE CATALUNYAMostrem tot el nostre suport a la companya que ha hagut de suportar una humiliació pública rebent un premi vexatori de mans de l'home que està retallant els nostres drets i les nostres llibertats. Ja no tenim dret ni als reconeixements ginecològics que garanteixen la nostra salut per culpa d'unes retallades que no es permeten ni accedir als medicaments que tenim que prendre per culpa de la sobreexplotació a la qual som sotmeses. Tot el dia el Capital lligat a les nostres mamelles, tancades sense poder sortir lliurament al camp, moltes de les nostres companyes violades en nom de l'optimització de la raça. Les vaques anticapitalistes estem fartes i refusem qualsevol tipus de premi que vingui del nostres opressors i més encara si venen en helicòpter amb diners públics que tanta falta fan per a qüestions més importants que actes de caire electoralista.

Mostramos todo nuestro apoyo a la compañera que ha tenido que soportar una humillación pública recibiendo un premio vejatorio de manos del hombre que está recortando nuestros derechos y nuestras libertades. Ya no tenemos ni derecho a los reconocimientos ginecológicos que garantizan nuestra salud por culpa de unos recortes que no nos permiten ni acceder a los medicamentos que tenemos que tomar por culpa de la sobre explotación a la que estamos sometidas. Todo el día el Capital enganchado a nuestras ubres, encerradas sin poder salir libremente al campo, muchas de nuestras compañeras violadas en nombre de la optimización de la raza. Las vacas anticapitalistas estamos hartas y rechazamos cualquier tipo de premio que venga de nuestros opresores y más todavía si vienen en helicóptero con dinero público que tanta falta hace para cuestiones más importantes que actos de tipo electoral.


La nostra companya menyspreant a l'Artur Mas a qui no reconeix com president sinó com espoliador.
Nuestra compañera menospreciando a Artur Mas al que no reconoce como presidente sino como expoliador

No hay comentarios: